มทบ.32 ขานรับนโยบาย ผบ.ทบ. รับผู้ติด cv-19 กลับบ้าน

มทบ.32 ขานรับนโยบาย ผบ.ทบ.รับผู้ป่วยโควิดกลับบ้าน ตามที่ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้ห่วงใยประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์การ cv-19 ในปัจจุบัน โดยได้อนุมัติแนวทางการส่งกลับผู้ติดที่อยู่ในระยะสีเขียว จาก กรุงเทพมหานคร ไปรักษาตัวที่ภูมิลำเนาเดิมของตน

ในการนี้ พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ จังหวัดลำปาง พร้อมขานรับนโยบายดังกล่าว ชาวลำปางประสงค์กลับบ้านรักษาcv-19ที่มี ทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรีพร้อมใจ อำนวยการเดินทางให้ ถึงบ้านรักษาต่อไปด้วยความสุขใจแท้เลย

โดยเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.20 น. มณฑลทหารบกที่ 32 ได้จัดเจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติในการเคลื่อนย้ายและบริการทางการแพทย์ จำนวน 7 นาย พร้อมยานพาหนะ จำนวน 3 คัน เดินทางจากค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ไปยังพื้นที่จุดนัด ณ โรงบาลค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อรับผู้ที่ติด cv-19 สีเขียวที่มีภูมิลำเนา จังหวัดลำปาง

ภาพดังกล่าว

ภาพดังกล่าว

มีความประสงค์เดินทางมารักษาตัว ณ ภูมิลำเนา จำนวน 2 คน โดยเมื่อเวลา 19.00 น. ได้นำส่งผู้ที่ติด 1 คน ณ โรงบาล สบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง และเมื่อเวลา 19.30 น. ได้นำส่งผู้ที่ติด 1 คน ณ โรงบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ภาพดังกล่าว

ภาพดังกล่าว

ภาพดังกล่าว

ภาพดังกล่าว

อย่างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้ผู้ติดหายดีโดยเร็ววัน

เรียบเรียง siamnews